Výroba

Dreviny ako sú javor horský a jelša používam z vlastnej produkcie ročník 1995. Drevo som vyberal už v lese pokiaľ ešte rástlo, a zoťal som ho presne v určenom čase podľa fázy mesiaca. Táto skutočnosť do značnej miery pozitívne ovplyvňuje fyzikálne a akustické vlastnosti hudobného nástroja vyrobeného z takéhoto dreva. Majstrovský hudobný nástroj sa bez prírodne vysušeného kvalitného dreva nezaobíde!